Undervisning

læse · skrive · regne

Lokation

Fleksibel

Adgangskrav

Afhænger af kurset

Længde

Fleksibel

Økonomi

Kontakt os

Virksomhedsrettede kurser

– en gevinst for virksomheden og medarbejderne.

Vi udvikler, tilrettelægger og gennemfører særligt tilrettelagte uddannelses- og kursusforløb.

Vi samarbejder både med offentlige og private virksomheder og med andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Vi gennemfører undervisningen der, hvor virksomheden ønsker det. Det kan være på arbejdspladsen eller på det nærmeste VUC.

VUC Business Partner for ansatte

Kravene til medarbejdere ændrer sig hele tiden. I dag er det vigtig at kunne formulere sig klart og tydeligt, både på dansk og engelsk.

Som medarbejder er der mange muligheder for at deltage i undervisning på forskellige niveauer og med mulighed for afsluttende prøve.

VUC Business Partner tilbyder fleksibel undervisning, så du kan vælge det, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Det er muligt at deltage i uddannelse i arbejdstiden eller tage et fag i fritiden.

Hvis du deltager i undervisning i arbejdstiden, kan du søge løntabsgodtgørelse (SVU).

VUC Business Partner for ledige

På VUC Business Partner har du mulighed for at deltage i kompetencegivende uddannelse.

Her kan du gå uden at tænke på, om du har 6 ugers selvvalgt uddannelse til din rådighed.

Hvis du er ledig på dagpenge, må du i din ledighedsperiode deltage i al den AVU undervisning du har lyst til.

På HF må du gå op til 19,9 time pr. uge.

Hvis du er ledig på kontanthjælp, skal du lave en aftale med Jobcentret, da de skal betale for din deltagelse.

9. og 10. klasse for voksne - AVU

Med Almen voksenuddannelse (AVU) kan jeres medarbejdere få undervisning i en lang række fag på 9. og 10. klasses niveau.

VUC Business Partner kan tilrettelægge kurser indenfor en lang række fag, fx dansk, matematik, samarbejde og kommunikation, formidling, IT og sprogfag.

Kontakt os for at høre nærmere om jeres muligheder.

Læse, skrive og regne - FVU

På mange arbejdspladser er det et krav, at man som medarbejder kan læse og skrive.

Det er også ofte nødvændigt at kunne regne og anvende mails, regneark, dokumentation, instruktioner og lignende.

Med FVU Start, FVU Dansk og FVU Matematik kan medarbejdere få mulighed for at opkvalificere deres basale færdigheder.

Gymnasial uddannelse

Med fag på HF kan jeres medarbejdere udvikle deres kompetencer inden for en lang række fag på gymnasialt niveau.

Vi afslutter alle fag med prøver. Det giver jeres medarbejdere papir på deres kompetencer og adgang til videre uddannelse.

Ordblindeundervisning (OBU)

Mange ordblinde oplever vanskeligheder med at klare de stigende krav til læsning og skrivning i deres dagligdag.

Har jeres virksomhed medarbejdere, der er ordblinde, kan de med ordblindeundervisningen få undervisning på små hold.

På holdene undervises der i, hvordan man bruger IT-værktøjer, som kan anvendes i dagligdagen – både privat og på job.

Vil du videre?

Kontakt VUC Business Partner:

Lars Lysdahl
Salgs- og Udviklingschef
lly@vuclyngby.dk
24 84 27 73

Robert Clausen
Uddannelseskonsulent
rcl@vuclyngby.dk
45 11 60 54