VUC - VoksenUddannelsesCenter

HF & VUC Nordsjælland er en selvejende uddannelsesinstitution, der tilbyder kompetencegivende undervisning i almene og studieforberedende fag.

Tilbuddet i det samlede HF & VUC Nordsjælland omfatter:

  • FVU: Forberedende VoksenUndervisning i dansk og matematik
  • AVU: Almen VoksenUddannelse med Almen Forberedelseseksamen, der giver adgang til det 2-årige HF
  • HF: Højere Forberedelseseksamen, adgangsgivende til alle videregående uddannelser
  • HF-enkeltfag som faglig supplering
  • Ordblindeundervisning 

Undervisningen foregår på alle vores afdelinger i et studiemiljø, der er præget af vores unge-voksne kursister. 73 % af vores kursister er under 25 år. Vi tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer og behov for kompetence, og undervisningen baserer sig på kursisternes aktive deltagelse. Vi lægger vægt på at anvende IT i undervisningen og deltager i flere udviklingsprojekter med henblik på hele tiden at forny undervisningen.

2600 unge-voksne deltager årligt i undervisningen i ét eller flere fag. 200 ansatte arbejder i HF & VUC Nordsjælland. 

HF & VUC Nordsjælland har undervisning i Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød samt på arbejdspladser i private virksomheder og offentlige organisationer efter aftale.

Følg  os på