Opfølgningsplaner

Opfølgningsplan  

Med udgangspunkt i skolens selvevalueringer og nøgletal har skolen lavet en opfølgningsplan for AVU og HF, som indeholder ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål.