HF & VUC Nordsjælland

Ledelse og administration

Rektor Tommy Sylvest, tsy@vucns.dk
 
AVU 
Uddannelseschef Dea Miriam Munch, dmm@vucns.dk 
Uddannelseschef for AVU i  Fr.sund og Fr.værk Lisbeth Meede, lme@vucns.dk 
Uddannelseskoordinator Malene Brøndum Laursen,  mbl@vucns.dk 
Uddannelseskoordinator Magdalena Kott,  mko@vucns.dk
Administrativ koordinator Marianne Christensen Iversen mci@vucns.dk
Administrativ koordinator Gitte Bjørnson, gch@vucns.dk
Administrativ koordinator Heidi von der Recke, hre@vucns.dk

HF
Uddannelseschef, souschef Trine Larsen, trl@vucns.dk 
Projektleder HF-IN Benedicte Guts, beg@vucns.dk
Pædagogisk koordinator Hans Henrik Pedersen, hhp@vucns.dk
Eksamenskoordinator Jesper Larsen, jal@vucns.dk
Uddannelseskoordinator Helga Haagensen, hha@vucns.dk
Uddannelseskoordinator Kasper Frydenlund Nielsen, kfn@vucns.dk
Uddannelseskoordinator Malene Brøndum Laursen, mbl@vucns.dk
Administrativ koordinator Linda H. Dahl, lhd@vucns.dk
Administrativ koordinator Dorthe P. Hansen, dph@vucns.dk
Administrativ koordinator Anne Kristiansen, akr@vucns.dk
Administrativ koordinator Bettina Thornberg, btt@vucns.dk

VUC Erhverv, FVU og undervisning for ordblinde
VUC Erhverv, VEU-konsulent Janni Glæsel, jgl@vucns.dk
Uddannelseschef for FVU Lisbeth Meede, lme@vucns.dk
Uddannelseschef for OBU Lisbeth Meede, lme@vucns.dk 
Administrativ koordinator OBU Bettina T. Thornberg, btt@vucns.dk 
Administrativ koordinator FVU Dorthe Andersen, dan@vucns.dk 

Økonomi og personale/løn m.m.
Administrationschef, Personale og løn, Mette Orm Hansen, moh@vucns.dk  
Personale og løn, Susanne Kegel, ske@vucns.dk 
Økonomi, Thomas Larsen, tla@vucns.dk
Økonomi, Sine Lundberg, slu@vucns.dk
Økonomi, Pernille Uldall, pru@vucns.dk 

SU
Birgitte Møller Nielsen, bmn@vucns.dk
Dorthe Andersen, dan@vucns.dk

Reception
Hillerød, Lene Kjems Hansen, lkh@vucns.dk
Hillerød, Betina Rye Jensen, brj@vucns.dk 
Hillerød, Jacob Nielsen, jni@vucns.dk
Helsingør, Charlotte Appelrod, cap@vucns.dk

 
Mentor og IT-medarbejder Bente Lindgaard Jensen, blj@vucns.dk