Bestyrelse

Medlemmer

Bolette Christensen, repræsentant fra erhvervslivet
Christian Holm Donatzky, udpeget af kommunerne
Lisbeth Harsvik, repræsentant for de videregående uddannelser
Dorthe Heide, repræsentant for erhvervsskolerne
Klaus Markussen, udpeget af Region Hovedstaden
Liselotte Olsen udpeget af medarbejderne 
Niels Holm, repræsentant for medarbejderne 
Laura van Hauen, kursistrepræsentant
Emma Martens Jafari, kursistrepræsentant

Sekretær for bestyrelsen: Rektor Tommy Sylvest
Referent ved møderne: Souschef Trine Larsen

Bestyrelsen ved mødet 7. september 2016:

Fra venstre: Ruth Kornbo Kirkegaard, Klaus Markussen, Niels Holm, Christian Holm Donatzky, Bolette Christensen, Liselotte Olsen, Lisbeth Harsvik, Emma Martens Jafari, Laura van Hauen.