Bestyrelse

Medlemmer

Formand: Bolette Christensen, repræsentant fra erhvervslivet
Næstformand: Dorthe Heide, repræsentant for erhvervsskolerne
Torben Hedelund, udpeget af kommunerne
Annegrete Juul, repræsentant for de videregående uddannelser
Karina R. Jessen, udpeget af Region Hovedstaden
Liselotte Olsen udpeget af medarbejderne 
Niels Holm, repræsentant for medarbejderne 
Marcus R. Kjeldsen, kursistrepræsentant
Nicklas Orelius, kursistrepræsentant

Sekretær for bestyrelsen: Rektor Tommy Sylvest
Referent ved møderne: Souschef Trine Larsen