Uddannelsesudvalg

Medlemmer 

Tina Steinbrenner; vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland
Søren Moses; centerleder UU
Anne Marie Hestehave; sektorformand FOA Nordsjælland
Poul Henning Jørgensen; skoleleder LOF Øresund
Hanne Lohmann; forstander Sprogcenter Nordsjælland
Helle Marstal, UCC
Janni Glæsel, VUC Erhverv, VEU konsulent HF & VUC Nordsjælland
Ruth Kornbo Kirkegaard; rektor HF & VUC Nordsjælland
Lisbeth Meede; afdelingschef HF & VUC Nordsjælland