Opfølgning

Med udgangspunkt i skolens selvevalueringer og nøgletal har skolen lavet en opfølgningsplan for AVU og HF. Planen beskriver ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål.