Deltagerbetaling eller gratis?

På HF & VUC er der deltagerbetaling efter forskellige takster. Noget undervisning er helt gratis.

Gratis undervisning:
  • Undervisning for ordblinde
  • FVU
  • 2-årigt HF
  • GSK - hvis din studentereksamen/HF-eksamen er yngre end 2 år, og din ansøgning om GSK er blevet godkendt.

Almindelig deltagerbetaling på AVU

Fag på AVUPris i kr.
Dansk120
Dansk som andetsprog120
Engelsk120
Historie120
Matematik120
Naturvidenskab120
Samfundsfag120
Tysk120
Øvrige fag1.230

Deltagerbetalingen er uafhængig af, om du går på hold, er selvstuderende eller på hold tilrettelagt som e-learning. For unge under 18 år gælder der særlige regler.


Almindelig deltagerbetaling på HF

Fag på HFPris i kr.
Billedkunst550
Biologi550
Dansk550
Engelsk550
Erhvervsøkonomi1400
Fysik550
Geografi550
Historie550
Idræt550
Kemi550
Matematik550
Mediefag550
Musik550
Psykologi550
Religion550
Samfundsfag550
Tysk550

Ovenstående beløb på HF gælder også for selvstuderende og hold tilrettelagt som e-learning.

Betaling er en forudsætning for deltagelse
Betaling er en forudsætning for deltagelse i undervisningen. Du er først optaget på et hold, når vi har registreret betalingen.
Overholder du ikke betalingsfristen, som fremgår af dit girokort, bliver din tilmelding annulleret.
Du kan betale på følgende måder:

  • Med dankort i forbindelse med vejledningssamtalen
  • Via homebanking

Vi modtager ikke kontant betaling.
Du modtager besked, hvis der ikke er plads på et hold.
Optagelse på hold sker i den rækkefølge, indbetalingerne bliver registreret.

Der ydes ikke rabat ved senere tilmelding til hold.

Læs om refusion, tilbagebetaling og overflytning.

Særlige forhold

Bestil tid til en individuel vejledningssamtale.