Efterløn eller aldersbetinget pension

Forhøjet deltagerbetaling
Hvis du modtager efterløn eller aldersbetinget pension og er fyldt 60 år, skal du betale en forhøjet deltagerbetaling på yderligere 750 kr. pr. fag.

Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.