Videregående uddannelse

Fuld betaling for undervisningen
Hvis du har en videregående uddannelse, skal du ud over deltagerbetalingen også betale for undervisningen. Prisen for en undervisningslektion er ca. 100 kr. Du kan ved at hente nedenstående PDF finde ud af, om du har en videregående uddannelse.


Hvis du ikke ønsker at betale den fulde deltagerbetaling og du har en videregående uddannelse, så kan du ikke deltage i undervisningen.

De oplysninger, du afgiver om din evt. tidligere uddannelse, afgives under strafansvar.

Den fulde deltagerbetaling skal være betalt før kursusstart. Dog kan betalingen deles op i 2 rater, hvis faget strækker sig over to semestre.

Hvis du ønsker at blive selvstuderende, og du har en videregående uddannelse, skal du betale den almindelige deltagerbetaling ved tilmelding til eksamen