Refusion, tilbagebetaling og overflytning

Refusion af den almindelige deltagerbetaling Efter afsluttet hel HF – eller HF-fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser – kan der søges om refundering af deltagerbetaling for de fag, som indgår i en hel HF eller HF-fagpakke.
 

Blanketter afleveret før sommerferien vil blive behandlet og forventes udbetalt i slutningen af august. Blanketter afleveret efter sommerferien har op til 6 ugers behandlingstid.

Får du SVU? I så fald får du deltagerbetalingen refunderet via din SVU-ansøgning. 

Får du SU? I så fald kan du søge om at få 85 % af deltagerbetalingen refunderet. Dette gælder både for HF og AVU kursister, og du skal søge, når kurset starter.

Tilbagebetaling af deltagerbetaling
Ved framelding kan deltagerbetalingen kun tilbagebetales, hvis du har frameldt dig senest fredagen inden den uge, hvor undervisningen skal påbegyndes. Tilbagebetaling af deltagerbetalingen kan ikke finde sted, hvis du er tilmeldt efter kursusstart.

Overflytning
Ved overflytning fra et hold til et andet, kan deltagerbetalingen flyttes med, hvis overflytningen sker inden for samme kursusår og til samme fag