Helsingør  • Start allerede efter 9. klasse

  • Huen på efter to år

  • Adgang til alle videregående uddannelser


Velkommen til HF!


På HF & VUC Nordsjælland ved vi, at du snart skal vælge ungdoms- uddannelse. Og det kan godt være lidt af en jungle at hitte ud af, hvad man egentlig vil, og hvordan man opnår det. 

Én af dine muligheder er HF på HF & VUC Nordsjælland – og her får du et hurtigt overblik over, hvad det vil sige at gennemføre en HF på HF & VUC Nordsjælland. 


Hvad er HF?

HF er en 2-årig ungdomsuddannelse på samme faglige niveau som gymnasiet. På HF er der mere fokus på, hvordan du kan bruge det, du lærer, til noget ”ude i virkeligheden”.

Hvilke videregående uddannelser giver en HF-eksamen adgang til?

En HF giver, med de rette fagkombinationer og niveauer, mulighed for adgang til alle videregående uddannelser. 

Hvilke fag får jeg?

Du får dansk, matematik, engelsk, kultur- og samfundsfag (samfunds- fag, religion og historie), naturvidenskab (biologi, kemi og geografi ). 

Derudover vælger du mellem idræt, billedkunst, mediefag og musik. Og mellem en række fagpakkefag, fx psykologi og biologi. Du skal medbringe egen PC til undervisning og eksamen. 

Hvordan kan jeg forme min egen HF-uddannelse?

Det kan du, når du på andet år skal vælge fagpakke. En fagpakke er en sammensætning af valgfag, der er målrettet bestemte typer videregående uddannelser. 

HF på Gurrevej i Helsingør tilbyder to fagpakker:

  • Mennesker & Samfund

    Fagpakkefag: Samfundsfag B og psykologi B. Det er frivilligt om du vil have et valgfag. Du kan vælge mellem et af flg.: Biologi B eller matematik B. Fagpakken er for dig, der fx gerne vil undervise.

  • Miljø & Sundhed

    Fagpakkefag: Biologi B og psykologi C. Du skal vælge mellem et af flg. fag: Kemi B, matematik B eller samfundsfag B. Fagpakken for dig, der fx gerne vil videreuddanne dig til at behandle, pleje eller genoptræne mennesker. Den er også for dig, der fx drømmer om at stå for kvalitetssikring i et medicinalfirma. 

Du har mulighed for at læse videre på universitetet. Det kræver blot, at du efter den to-årige HF tager en HF-overbygning på et halvt år. Overbygningen består af enkeltfag, og karaktererne derfra tæller med i dit samlede gennemsnit på eksamensbeviset. Hvordan er studiemiljøet på HF & VUC Nordsjælland?

På HF & VUC Nordsjælland mener vi, at det også skal være sjovt at læse HF. Derfor arrangerer vi både introtur og studietur med klassen – og fredagscafé, hvor du kan hygge dig med de andre elever. 


Hvorfor skal jeg lige præcis vælge HF & VUC Nordsjælland?

Det skal du, fordi vi er et levende og rummeligt uddannelsessted med alle typer mennesker, og fordi vores undervisere er vant til at undervise på et højt fagligt niveau – uanset elevernes alder og baggrund. HF kan du tage på vores afdelinger i Hillerød og Helsingør. 


Hvad nu hvis jeg er i tvivl, om HF er det rigtige for mig?

Så er du altid velkommen til at ringe og tage en snak med en af vores dygtige vejledere på 48 20 16 00. Du kan også besøge os, få en indivi- duel samtale med en vejleder og prøve at deltage i undervisningen.  • Ny brochure er under udarbejdelse