Hillerød • Start allerede efter 9. klasse

 • Huen på efter to år

 • Adgang til alle videregående uddannelser


Velkommen til HF!


På HF & VUC Nordsjælland ved vi, at du snart skal vælge ungdoms- uddannelse. Og det kan godt være lidt af en jungle at hitte ud af, hvad man egentlig vil, og hvordan man opnår det. 

Én af dine muligheder er HF på HF & VUC Nordsjælland – og her får du et hurtigt overblik over, hvad det vil sige at gennemføre en HF på HF & VUC Nordsjælland. 


Hvad er HF?

HF er en 2-årig ungdomsuddannelse på samme faglige niveau som gymnasiet. På HF er der mere fokus på, hvordan du kan bruge det, du lærer, til noget ”ude i virkeligheden”.


Hvilke videregående uddannelser giver en HF-eksamen adgang til?

En HF giver, med de rette fagkombinationer og niveauer, mulighed for adgang til alle videregående uddannelser. 


Hvilke fag får jeg?

Du skal have: dansk, matematik, engelsk, kultur- og samfundsfag (samfundsfag, religion og historie), naturfag (biologi, kemi og geografi ). 

Du skal vælge mellem flg. valgfag på første år: idræt, billedkunst, mediefag og musik. Du skal medbringe egen PC til undervisning og eksamen. 


Hvordan kan jeg forme min egen HF-uddannelse?

På første år går du i en fast stamklasse, hvor du har alle de obligatoriske fag. Du kommer på en faglig introtur med stamklassen og bliver introduceret til fagpakkerne for 2. år. På det første år skal du desuden til eksamen i dit valgfag, matematik C og naturfag. På 2. år kommer du i en ny stamklasse afhængigt af fagpakkevalg. Du skal på studietur med fagpakkeklassen og til eksamen i alle fag.

Inden udgangen af første år skal du vælge mellem en af følgende fagpakker:

 • Mennesker & Økonomi

  Fagpakkefag: samfundsfag B og erhvervsøkonomi C. Du skal vælge et til to af følgende fag afhængig af timetal: billedkunst, biologi, matematik, kemi, tysk, fysik, psykologi og idræt (alle på B-niveau)

 • Mennesker & Samfund

  Fagpakkefag: samfundsfag B og psykologi B. Det er frivilligt om du vil have et valgfag. Du kan vælge mellem et af flg.: billedkunst, mediefag, musik, idræt og erhvervsøkonomi (alle på C-niveau)

 • Miljø & Sundhed

  Fagpakkefag: biologi B og psykologi C. Du skal vælge et til to af følgende fag afhængig af timetal: idræt, kemi og fysik (alle på B-niveau)

 • Klar til UNI-fagpakker
  Uni-fagpakkerne er for dig, der gerne vil på universitetet. Fagpakken indeholder flere undervisningstimer end de øvrige pakker. 

  Du kan vælge mellem 3 spor:
  Humanistisk linje -  Fagpakkefag: engelsk A, tysk B, samfundsfag B. Du skal vælge et af følgende fag: billedkunst, biologi, matematik og psykologi (alle på B-niveau)
  Samfundsfaglig linje - Fagpakkefag: engelsk A, samfundsfag B og matematik B. Du skal vælge et af følgende fag: billedkunst eller psykologi (begge på B-niveau)
  Naturfaglig linje - Fagpakkefag: matematik B+A, fysik C+B og kemi B. Ingen mulighed for valgfag.

 • Overbygning

Selvom du ikke vælger Klar til UNI!-pakken, har du stadig mulighed for at læse videre på universitetet. Det kræver blot, at du efter den to-årige HF tager en HF-overbygning på et halvt år. Du skal tage et ekstra A og B-niveau fag, og karaktererne derfra tæller med i dit samlede gennemsnit på eksamensbeviset.Hvordan er studiemiljøet på HF & VUC Nordsjælland?

På HF & VUC Nordsjælland mener vi, at det også skal være sjovt at læse HF. Derfor arrangerer vi både introtur og studietur med klassen – og fredagscafé, hvor du kan hygge dig med de andre elever.


Hvorfor skal jeg lige præcis vælge HF & VUC Nordsjælland?

Det skal du, fordi vi er et levende og rummeligt uddannelsessted med alle typer mennesker, og fordi vores undervisere er vant til at undervise på et højt fagligt niveau – uanset elevernes alder og baggrund. HF kan du tage på vores afdelinger i Hillerød og Helsingør. 


Hvad nu hvis jeg er i tvivl, om HF er det rigtige for mig?

Så er du altid velkommen til at ringe og tage en snak med en af vores dygtige vejledere. De sidder klar ved telefonen på 48 20 16 00. Du kan også besøge os, få en individuel samtale med en vejleder og prøve at deltage i undervisningen.