Hillerød • Start allerede efter 9. klasse

 • Huen på efter to år

 • Adgang til alle videregående uddannelser


Velkommen til HF!


På HF & VUC Nordsjælland ved vi, at du snart skal vælge ungdoms- uddannelse. Og det kan godt være lidt af en jungle at hitte ud af, hvad man egentlig vil, og hvordan man opnår det. 

Én af dine muligheder er HF på HF & VUC Nordsjælland – og her får du et hurtigt overblik over, hvad det vil sige at gennemføre en HF på HF & VUC Nordsjælland. 


Hvad er HF?

HF er en 2-årig ungdomsuddannelse på samme faglige niveau som gymnasiet. På HF er der mere fokus på, hvordan du kan bruge det, du lærer, til noget ”ude i virkeligheden”.


Hvilke videregående uddannelser giver en HF-eksamen adgang til?

En HF giver, med de rette fagkombinationer og niveauer, mulighed for adgang til alle videregående uddannelser. 


Hvilke fag får jeg?

Du får dansk, matematik, engelsk, kultur- og samfundsfag (samfunds- fag, religion og historie), naturvidenskab (biologi, kemi og geogra ). 

Derudover vælger du mellem idræt, billedkunst, mediefag og musik. Og mellem en række fagpakkefag, fx psykologi og erhvervsøkono- mi. Du skal medbringe egen PC til undervisning og eksamen. 


Hvordan kan jeg forme min egen HF-uddannelse?

Det kan du, når du på andet år skal vælge fagpakke. En fagpakke er en sammensætning af valgfag, der er målrettet bestemte typer videregående uddannelser. 

HF på Milnersvej i Hillerød tilbyder tilbyder fire fagpakker:

 • Medier & Markedsføring

  Fagpakken for dig, der interesserer dig for visuel kommunikation, kan lide at arbejde kreativt og tænke ud af boksen. For dig, der gerne vil beskæftige dig med samspillet mellem økonomi, sociolog og samfundsstrukturer. Og som ser dig selv arbejde med mål- grupper og forbrugsmønstre i en verden, der i stigende grad påvirkes af medier. 

 • Mennesker & Samfund

  Fagpakken for dig, der gerne vil undervise, arbejde med børn og unge, socialt udsatte mennesker, efterforske krimi- nalitet og sørge for borgernes sikkerhed og tryghed. 

 • Miljø & Sundhed

  Fagpakken for dig, der gerne vil videreuddanne dig til at behandle, pleje eller genoptræne mennesker. Den er også for dig, der fx drømmer om at stå for kvalitetssikring i et medicinal firma.

 • Klar til UNI!

  Fagpakken for dig, der gerne vil på universitetet og har evner indenfor enten naturfag, samfundsvidenskabelige eller humanistiske fag. Fagpakken indeholder flere undervisningstimer end de øvrige pakker. 

Selvom du ikke vælger Klar til UNI!-pakken, har du stadig mulighed for at læse videre på universitetet. Det kræver blot, at du efter den to-årige HF tager en HF-overbygning på et halvt år. Overbygningen består af enkeltfag, og karaktererne derfra tæller med i dit samlede gennemsnit på eksamensbeviset.Hvordan er studiemiljøet på HF & VUC Nordsjælland?

På HF & VUC Nordsjælland mener vi, at det også skal være sjovt at læse HF. Derfor arrangerer vi både introtur og studietur med klassen – og fredagscafé, hvor du kan hygge dig med de andre elever.


Hvorfor skal jeg lige præcis vælge HF & VUC Nordsjælland?

Det skal du, fordi vi er et levende og rummeligt uddannelsessted med alle typer mennesker, og fordi vores undervisere er vant til at undervise på et højt fagligt niveau – uanset elevernes alder og baggrund. HF kan du tage på vores afdelinger i Hillerød og Helsingør. 


Hvad nu hvis jeg er i tvivl, om HF er det rigtige for mig?

Så er du altid velkommen til at ringe og tage en snak med en af vores dygtige vejledere. De sidder klar ved telefonen på 48 20 16 20. Du kan også besøge os, få en individuel samtale med en vejleder og prøve at deltage i undervisningen.