Optagelsesprøve

Hvis du bliver indkaldt til optagelsesprøve, kan du læse her, hvordan det foregår:


      Hvis du er under 18 år og ikke erklæret uddannelsesparat af din skole eller UU, indkaldes du til en revurdering. Er du over 18 år, og dine kvalifikationer ikke er tilstrækkelige, vurderer HF & VUC Nordsjælland, om du skal til en optagelsesprøve.

Husk at møde i god tid inden prøvens start/samtale med en vejleder.

Om prøveformen:
Optagelsesprøven på HF & VUC Nordsjælland består af 2 dele – en elektronisk skriftlig prøve i 4 fag samt en samtale med en vejleder.

Fag:
Der er skriftlige elektroniske delprøver i fagene: dansk, engelsk, matematik og naturfag (fysik/kemi). Hertil kommer en samtale med en vejleder – denne samtale ligger enten før eller efter den skriftlige prøve. Du vil i brevet om optagelsesprøve få et præcist tidspunkt at vide for netop din samtale. Ventetid kan forekomme.

Niveau:
Prøverne i dansk, engelsk og matematik tager udgangspunkt i niveauet for 10. klasse. I naturfag (fysik/kemi) tages der udgangspunkt i niveauet for 9. klasse.

Indhold:
Prøverne er multiple-choice prøver, hvor du skal angive det rigtige svar ud fra et antal givne muligheder. Det kan fx i sprogfagene dreje sig om at få afdækket dine grundlæggende grammatiske færdigheder. Der indgår i dansk og engelskprøven ligeledes spørgsmål, hvor der er plads til fri sproglig formulering, ligesom der skal læses en kort, ukendt tekst og besvares spørgsmål hertil. I matematik indgår ligeledes grafisk materiale.

Hjælpemidler:
Du må medbringe alle hjælpemidler til prøverne i alle fag med undtagelse af internet og mobiltelefon. Der skal medbringes egen lommeregner, mobiltelefonen må ikke anvendes som lommeregner. Der vil være tilsyn i lokalet.

Varighed:
Der er afsat max. 3 timer til de 4 fag, som indgår i den skriftlige prøve. Du må selv disponere over, hvor lang tid du vælger at bruge på hvert af fagene – i gennemsnit har du 45 min. Det kan fx være en god ide at starte med det, du er bedst til, så du har mere tid til sidst. Vi sørger for, at du får stillet en pc til rådighed, men du er velkommen til at medbringe din egen, men den skal kunne komme på et trådløst netværk (kode udleveres).

Du skal regne med, at du samlet set skal bruge ca. 4 timer på prøvedagen i tidsrummet mellem 9.00 og 14.00

Vurdering af prøven:
På baggrund af et helhedsindtryk af delprøverne og/eller ansøgerens modenhed træffer HF & VUC Nordsjælland afgørelse om optagelse. Afgørelsen meddeles til ansøgeren indenfor de efterfølgende 2 arbejdsdage.

Spørgsmål:
Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende prøven, bedes du rette henvendelse til HF inspektor eller til HF-vejledningen.

Klagemuligheder: Jf. § 37 i ”Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen)” kan der klages over institutionens leders afgørelse til Undervisningsministeriet."