Tilmelding


Tilmelding til en HF-klasse i 2017 er flg. gældende:
  • Går du i 9. klasse nu, skal du være erklæret uddannelsesparat og afslutte 9. klasse med minimum  4 i gennemsnit
  • Går du i 10. klasse nu, skal du også være erklæret uddannelsesparat og have aflagt prøve i dansk, matematik og engelsk
  • Har du en 10. klasse (eller tilsvarende) skal du have aflagt prøve i dansk, engelsk, matematik og have afsluttet 9. kl. afgangsprøve

For nærmere detaljer kontakt vores HF-vejledere.

Bemærk at optagelse kun kan ske ved, at du udfylder et elektronisk ansøgningsskema på optagelse.dk.

Sådan bliver du optaget på 2-årigt HF – du kan se en kort vejledning her: