Datoer og praktisk info

E-learning
I e-learning foregår undervisningen primært online. Der er også et antal seminarer - dem har du mødepligt til. På seminarerne tager læreren relevante temaer op, repeterer stof, fortæller om eksamen o. lign. Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med eksamen. Ved undervisningsstart kan du se holdets undervisningsplan på vores elektroniske undervisningsplatform.

Tilmelding
Der er løbende optag på alle e-learningshold. Du kan tilmelde dig indtil julen 2017 på helårshold, dog er sidste frist for tilmelding til matematik C, matematik B og engelsk B den 2. oktober 2017. 
Tilmeldingsfristen for ½-årstilrettelæggelser er således, at du skal kunne nå at deltage i holdets 2. afholdte seminar.

Bestil tid til en individuel vejledningssamtale.

Alle seminarer afholdes fra kl. 18.00 til kl. 20.45, Milnersvej 40, Hillerød. Der er mulighed for vejledning fra kl. 17.15-18.00 i forbindelse med seminarer.Seminarer afholdes på nedenstående datoer.

Fag/seminar

Hold

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Biologi C - tirsdag

3gbicel1

5/9

3/10

7/11

5/12

6/2

13/3

**

 17/4

Engelsk B* - torsdag

3genbel1

31/8

21/9

26/10

7/12

11/1

8/2

8/3

12/4

Engelsk C - mandag (jan-juni)

3gencel28/15/25/39/47/5

Erhvervsøkonomi Ctirsdag

3geøcel1

29/8

10/10

28/11

30/1

6/3

10/4

8/5

 

Geografi C - onsdag

3ggecel1

30/8

20/9

1/11

6/12

31/1

14/3

***

11/4

9/5

Historie B - tirsdag

3ghibel1

22/8

19/9

24/10

14/11

16/1

27/2

3/4

1/5

Matematik C – torsdag

3gmacel1

24/8

14/9

5/10

16/11

18/1

22/2

22/3

26/4

Matematik B – tirsdag

3gmabel1

15/8

12/9

31/10

21/11

9/1

20/2

20/3

24/4

Psykologi C – onsdag jan-jun
3gpscel210/17/2
28/27/34/425/4

Psykologi C+B- onsdag

3gpsbel1

16/8

27/9

8/11

29/11

10/1

28/2

4/4

25/4

Religion C - onsdag (jan-juni)3grlcel217/121/221/318/42/5
Samfundsfag C - torsdag
(jan-jun)
3gsacel24/1
1/21/35/4
19/4
3/5

Samfundsfag C+B torsdag

3gsabel1

17/8

28/9

2/11

23/11

4/1

1/2

1/3

3/5

* Engelsk B har terminsprøve-seminar d. 8/3-2018. Mødetid kl. 16.00
**  6. - 8. april afholdes laboratoriekursus
*** 16. - 18. marts afholdes laboratoriekursus


Laboratoriekurser 

I fagene kemi, biologi og geografi skal du gennemføre laboratoriekurser for at kunne gå til eksamen. Deltagelse i laboratoriekurserne er gratis og obligatorisk for at kunne aflægge eksamen. Er du syg/forhindret, så kan du først komme til eksamen igen ved næste eksamenstermin. Et laboratoriekursus løber over 3 dage (fredag kl. 16-19, lørdag og søndag kl. 9-16)  i marts 2018 for geografi og i april for biologi. Alle gange er det i Hillerød. Du bliver automatisk tilmeldt laboratoriekurserne ved din tilmelding til holdet.
Geografi: kursus afholdes 16., 17. og 18. marts 2018
Biologi: kursus afholdes 6., 7. og 8. april 2018

Hvad koster det?
At deltage i e-learning koster det samme som hvis du deltog i faget i en almindelig tilrettelæggelse - se her.

Fronter

Fronter er HF & VUC Nordsjællands elektroniske undervisningsplatform. Her henter du undervisningsmateriale og uploader dine opgaver. Din lærer vil introducere dig til Fronter.

E-mail

For at være e-learningkursist skal du have en e-mailadresse, som du skal opgive til vejlederen, når du tilmelder dig.


Fag

Ugentlig arbejdstid inkl. seminargange ved start i august

Biologi C

4-5 timer

Engelsk B

10-12 timer

Erhvervsøkonomi C

4-5 timer

Geografi C

4-5 timer

Historie B

7-8 timer

Matematik C

6-7 timer

Matematik B

7-8 timer

Kemi C

4-5 timer

Psykologi C

4-5 timer

Psykologi C+B

7–8 timer

Religion C

4-5 timer

Samfundsfag C

4-5 timer

Samfundsfag C+B

7-8 timer

Opgaver
Du skal besvare de opgaver, som læreren har lagt i Fronter. Du skal være opmærksom på, at du ved senere tilmelding vil få en større arbejdsbyrde. 

Studieaktivitet
For at være studieaktiv skal du:

  • aflevere opgaver til tiden
  • deltage i seminarer
  • have løbende kontakt med din lærer via Fronter / e-mail

Som e-learningskursist kvitterer du for, at du er indforstået med den påkrævede opgaveaflevering og studieaktivitet, herunder mødepligt til seminarerne.

Fraviges reglerne vil du modtage, først en skriftlig advarsel i web-dagbogen, og herefter en udmeldelse som kan have konsekvenser for din mulighed for at modtage SU.

Kan du se, at du ikke kan overholde din uddannelsesplan, henviser vi til, at du kontakter HF-vejledningen.


SU
Du kan få SU til det samme antal timer, som hvis du følger undervisningen på et almindeligt hold. Du skal være studieaktiv for at få SU, dvs. du skal overholde din arbejdsplan.