Datoer og praktisk info

Holdstart august 2018

E-learning
I e-learning foregår undervisningen primært online. Der er også et antal seminarer - dem har du mødepligt til. På seminarerne tager læreren relevante temaer op, repeterer stof, fortæller om eksamen o. lign. Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med eksamen. Ved undervisningsstart kan du se holdets undervisningsplan på vores elektroniske undervisningsplatform.

Tilmelding
Der er løbende optag på alle e-learningshold. Du kan tilmelde dig indtil julen 2018 på helårshold, dog er sidste frist for tilmelding til matematik C, matematik B og engelsk B den 1. oktober 2018. 
Tilmeldingsfristen for ½-årstilrettelæggelser er således, at du skal kunne nå at deltage i holdets 2. afholdte seminar.

Bestil tid til en individuel vejledningssamtale.

Alle seminarer afholdes fra kl. 18.00 til kl. 20.45, Milnersvej 40, Hillerød. Der er mulighed for vejledning fra kl. 17.15-18.00 i forbindelse med seminarer.Seminarer afholdes på nedenstående datoer.

Fag/seminar

Hold

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Biologi C - tirsdag

3hbicel1

21/8

18/9

23/10

27/11

22/1

5/3

* *

9/4

7/5

Engelsk C - mandag (aug-dec)

3hencel1

20/8

10/9

8/10

5/11

3/12


 


Engelsk C - mandag (jan-juni)

3hencel214/118/211/38/46/5
Engelsk 0 >B - torsdag3henbel130/84/1015/1113/1224/17/325/416/5

Erhvervsøkonomi Ctirsdag

3heøcel1

4/9

2/10

13/11

11/12

19/2

19/3

23/4

 14/5

Geografi C - onsdag

3hecel1

5/9

26/9

24/10

21/11

16/1

27/2

20/3

* *

1/5

Historie B - tirsdag

3hhibel1

28/8

25/9

6/11

4/12

29/1

12/3

2/4

7/5

Kemi C - mandag, aug-dec3hkecel113/83/924/922/1012/11* *
10/12

Matematik C – torsdag

3hmacel1

23/8

20/9

25/10

29/11

17/1

21/2

4/4

2/5

Matematik B – tirsdag

3hmabel1

14/8

11/9

9/10

20/11

15/1

26/2

26/3

30/4

Psykologi C – onsdag aug-dec3hpscel112/93/107/1128/1112/12
Psykologi C – onsdag jan-jun
3hpscel29/130/1
20/213/310/48/5

Psykologi 0 >B- onsdag

3hpsbel1

15/8

3/10

7/11

12/12

30/1

20/2

10/4

8/5

Religion C - onsdag (aug-dec)3hrecel122/819/910/1014/115/12
Religion C - onsdag (jan-juni)3hrlcel223/16/3
3/4
24/415/5
Samfundsfag C - torsdag
(aug-dec)
3hsacel116/86/927/911/108/116/12
Samfundsfag C - torsdag
(jan-jun)
3hsacel210/1
31/1
28/2
14/3
11/4
9/5

Samfundsfag 0 >B torsdag

3hsabel1

16/8

27/9

8/11

6/12

10/1

28/2

11/4

9/5

**  laboratoriekursus

Kemi d. 24. og 25. november 2018
Geografi  d. 6. og 7. april 2019
Biologi d. 13. og 14. april 2019

Laboratoriekurser 

I fagene kemi, biologi og geografi skal du gennemføre laboratoriekurser for at kunne gå til eksamen. Deltagelse i laboratoriekurserne er gratis og obligatorisk for at kunne aflægge eksamen. Er du syg/forhindret, så kan du først komme til eksamen igen ved næste eksamenstermin. Et laboratoriekursus løber over 2 dage ( lørdag og søndag kl. 9-16). I november 2018 for kemi og i april 2019 for geografi og biologi. Alle gange er det i Hillerød. Du bliver automatisk tilmeldt laboratoriekurserne ved din tilmelding til holdet.

Hvad koster det?
At deltage i e-learning koster det samme som hvis du deltog i faget i en almindelig tilrettelæggelse - se her.


E-mail

For at være e-learningkursist skal du have en e-mailadresse, som du skal opgive til vejlederen, når du tilmelder dig.


Fag

Ugentlig arbejdstid inkl. seminargange ved start i august

Biologi C

4-5 timer

Engelsk C                                                                                                                4-5 timer

Erhvervsøkonomi C

4-5 timer

Geografi C

4-5 timer

Historie B

7-8 timer

Matematik C

6-7 timer

Matematik B

7-8 timer

Kemi C

4-5 timer

Psykologi C

4-5 timer

Psykologi C+B

7–8 timer

Religion C

4-5 timer

Samfundsfag C

4-5 timer

Samfundsfag C+B

7-8 timer

Opgaver
Du skal besvare de opgaver, som læreren oploader, og de skal afleveres elektronisk. Du skal være opmærksom på, at du ved senere tilmelding vil få en større arbejdsbyrde. 

Studieaktivitet
For at være studieaktiv skal du:

  • aflevere opgaver til tiden
  • deltage i seminarer
  • have løbende kontakt med din lærer via Fronter / e-mail

Som e-learningskursist kvitterer du for, at du er indforstået med den påkrævede opgaveaflevering og studieaktivitet, herunder mødepligt til seminarerne.

Fraviges reglerne vil du modtage, først en skriftlig advarsel i web-dagbogen, og herefter en udmeldelse som kan have konsekvenser for din mulighed for at modtage SU.

Kan du se, at du ikke kan overholde din uddannelsesplan, henviser vi til, at du kontakter HF-vejledningen.


SU
Du kan få SU til det samme antal timer, som hvis du følger undervisningen på et almindeligt hold. Du skal være studieaktiv for at få SU, dvs. du skal overholde din arbejdsplan.