Almen Forberedelseseksamen

En Almen Forberedelseseksamen er et godt grundlag for en ungdomsuddannelse og kan fx give dig optagelse på 2-årigt HF. Du skal bestå prøver i 5 fag, hvor de 4 af dem er:

Obligatoriske fag

Dansk D eller dansk som andetsprog D

Matematik D

Engelsk D

Naturvidenskab G eller Naturvidenskab D

Som det femte fag kan du vælge imellem:

Valgfag

Historie D

Samfundsfag G eller Samfundsfag D

Tysk G eller Tysk D

Fransk G eller Fransk D

På AVU er der fem forskellige niveauer:
  • Basisniveau
  • Niveau G, som svarer til 9. klasse 
  • Niveau F
  • Niveau E, som svarer til 10. klasse 
  • Niveau D, som er lidt over 10. klasses niveau