Bliv klar til EUD på ½ år

Hvilke fag og niveauer, du skal have for at blive optaget på erhvervsuddannelsen, er afhængig af studieretningen.AVU (9.-10. kl) tilbyder prøver på niveauerne G (9. kl) og D (lidt over 10.kl).

Vælg et eller flere fag. Det kan fx være:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab

Se det aktuelle tilbud i:

 Undervisningen på HF og VUC Nordsjælland bliver tilrettelagt på mange måder:

  • Hold med  dag- eller aftenmoduler. På nogle hold er modulerne på skolen kombineret med virtuel undervisning på nettet i en del af tiden.

Der er mødepligt til undervisningsmodulerne. I virtuel undervisning er skriftlige afleveringer på nettet en del af studieaktiviteten.