Faglig supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse og ønsker den suppleret med yderligere fag, kan du tilmelde dig HF-enkeltfag. Der er undervisning dag, aften eller via e-learning.

Du kan ikke få SU til faglig supplering.

Tal med en vejleder om, hvad dine muligheder er.
Bestil tid til en individuel vejledningssamtale.


Gymnasial supplering

Gymnasial supplering er for dig, der har en gymnasial uddannelse og skal bruge nogle bestemte fag på et højere niveau eller med en bedre karakter. 

Gymnasial supplering