Hel HF på 2, 2½ eller 3 år

Sammen med en vejleder sammensætter du den HF, som netop du har brug for. Vejlederen hjælper dig også undervejs, så du får svar på alle dine spørgsmål og til sidst står med en færdig HF-eksamen i hånden.

Du er selv med til at planlægge, hvornår du vil tage hvilke fag, og du kan fx tage flere fag i nogle perioder og færre i andre. 
Hvis du tager din HF på 2 år, har du ca. 30 lektioner om ugen. Vil du bruge 3 år har du ca. 20 lektioner om ugen.

Hel HF-eksamen som enkeltfag

En hel HF-eksamen som enkeltfag sammensættes af 9 obligatoriske fag og mindst 3 valgfag, som kombineres efter nogle særlige retningslinjer.
Du skal også skrive en større skriftlig opgave (SSO) og lave et tværfagligt eksamensprojekt.

Bogstaverne efter fagene viser deres niveau: C er det laveste gymnasiale niveau og A er det højeste.

Obligatoriske fag
Kemi C
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Historie B
Religion C
Samfundsfag C
Biologi C
Geografi C
Valgfag

Billedkunst C og B, Biologi B, Engelsk A, Erhvervsøkonomi C, Fysik C og B, Idræt C og B, Kemi B, Matematik B og A, Mediefag C, Musik C, Psykologi C og B, Samfundsfag B, Tysk B

Spørg vejlederne om, hvilke fag og niveauer der kan kombineres.

Optagelse

Du kan starte på HF uanset alder. Du kan begynde på HF-enkeltfag, når det er 1 år eller mere siden, du gik ud af folkeskolen.
Du skal have kvalifikationer svarende til en 10. klasse. Dem kan du også have fået fra en HG efter 9. klasse - et år i gymnasiet - eller fra AVU – eller tilsvarende.

Bestil tid til en individuel vejledningssamtale.