Alternativ til at gå til eksamen

Har du erhvervet dig faglige kompetencer på et folkeskole- eller gymnasialt niveau ad anden vej end den gængse, så se her:

Individuel realkompetencevurdering (IKV/RKV)

”Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet.”

Hvis du har behov for at få vurderet om dine realkompetencer kan sidestilles med fx en bestået eksamen i et givet fag, så kan du gratis bede dit lokale VUC om at foretage en realkompetencevurdering (RKV). Vurderingen kan ske i forhold til de fag, som udbydes på VUC, dvs. fag på AVU og HF-niveau. Hvis kompetencerne vurderes at kunne sidestilles med de konkrete fag, vil du få udstedt et bevis, som du kan bruge til fx at søge ind på en uddannelse.

Hvad kan udgøre realkompetencer
  • Privat uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring
  • Højskole- eller aftenskoleundervisning
  • Deltagelse i foreningsliv
  • Udlandsophold

Dette er blot eksempler på, hvad der kan give relevante realkompetencer. Som det fremgår kan de altså stamme fra mange områder. Det afgørende i forhold til en vurdering af kompetencerne er, om de svarer til de mål, der er opsat for de enkelte fag eller den uddannelsesom du ønsker bevis på.

Læs mere om, hvordan vurderingen foregår