Hvordan foregår vurderingen?

Ring eller henvend dig i receptionen i Hillerød tlf 48 20 16 00 - sekretæren vil sætte dig i kontakt med den, der tager sig af realkompetencevurdering.

 1. Indledende samtale og vejledning
  På baggrund af din henvendelse afklarer vi i fællesskab præcis hvad der skal vurderes, samt hvordan du bedst kan dokumentere dine realkompetencer.
 2. Indsamling af dokumentation
  Du udarbejder et CV som beskriver både dine uddannelsesmæssige kompetencer og dine erfaringer og kompetencer fra andre sammenhænge. Sammen med CV’et skal du fremlægge konkret dokumentation for kompetencerne, fx i form af en udtalelse fra en arbejdsplads, en bekræftelse på kursusdeltagelse fra aftenskole, eller lignende. 
  Dokumentationen skal vise at dine kompetencer lever op til de konkrete faglige mål i de fag, som RKV’en skal omfatte (se links til faglige mål nederst på siden).
 3. Realkompetencevurdering
  Denne foretages af faglærere på HF & VUC Nordsjælland. Hvis vurderingen ikke kan foretages alene ud fra af din dokumentation, vil vi typisk indkalde dig til en eller flere supplerende prøver. Det kan også ske, at vi allerede på dette tidspunkt afslår at foretage en realkompetencevurdering. Det vil vi gøre, hvis de dokumenterede kompetencer ikke svarer til målene for faget eller fagene.
 4. Afsluttende tilbagemelding og eventuelt vejledning
  Hvis dine realkompetencer vurderes at svare til målene for faget eller fagene, udsteder HF & VUC Nordsjælland et kompetencebevis som er sidestillet med et enkeltfagsbevis (uden karaktér). Vurderes det, at realkompetencerne ikke kan anerkendes, meddeler vi dig naturligvis dette, og giver samtidig en skriftlig begrundelse. I tilfælde af afslag vil du modtage information om dine klagemuligheder. Desuden vil du blive vejledt i, hvordan du kan opnå de manglende faglige kompetencer.

Faglige mål

De faglige mål, som dine kompetencer vil blive vurderet i forhold til, er beskrevet hér (se under de enkelte fag):