Selvstudium

Hvis du har særlige forudsætninger fx fra en anden ungdomsuddannelse og kan nøjes med 45 minutters vejledning i et fag, så er selvstudium måske noget for dig. Hvis du ønsker, at forbedre en karakter er selvstudium en mulighed for endnu et eksamensforsøg. Du får eksamensgrundlaget udleveret af den lærer, du får som vejleder. Du skal selv anskaffe de nødvendige bøger.

Sidste frist for tilmelding til sommereksamen på HF er den 31. januar - og til vintereksamen den 1. oktober og foregår via HF-vejledningen.