HF-IN er målrettet dig!

Formålet med uddannelsestilbuddet HF-IN er et ønske om at give dig og andre unge med særlige behov en mulighed for at få en gymnasial uddannelse. Og det betyder, at DU også en dag kan få huen på og komme ind på en videregående uddannelse.

Det gymnasiale system kræver nemlig meget af unge. Der skal træffes store valg om retning, fag og niveauer – og man skal forholde sig til mange forskellige fag, lærere, medstuderende, metoder, eksaminer og arbejdsformer på én gang.

Hvis du er en af de unge, der har en diagnose indenfor autismespektret eller er blevet diagnosticeret med angst eller depression - eller af en anden grund er psykisk sårbar, så har du måske behov for trygge, faste og rolige rammer, hvor der er plads til fordybelse.

Og måske har du tidligere forsøgt at gennemføre en uddannelse, men har fundet ud af, at du har brug for personlig støtte gennem forløbet, for at det kan lykkes.

Derfor har HF & VUC Nordsjælland i samarbejde med skolen Sputnik STU oprettet HF-IN. Vi har indrettet uddannelsen lidt anderledes end de traditionelle gymnasiale uddannelser, for vi tager udgangspunkt i dine ressourcer, værdier og behov. Og vi ved, at de rigtige rammer og støtte kan gøre forskellen. Og så ligger vi lige midt i Nordsjælland, kun 700 meters gang fra Hillerød station, så det er nemt for dig at komme hertil.

Den Europæiske Socialfond har ydet økonomisk støtte til oprettelsen og driften af HF-IN.

          

%MCEPASTEBIN%