Om HF-IN

På HF-IN giver vi dig en mulighed for at du kan tage en gymnasial uddannelse og en dag få huen på. Fagene og det faglige niveau er nemlig helt som på den traditionelle HF – rammerne er blot målrettet dig og DINE behov!

Hvem kan blive optaget på HF-IN?


 • For at blive optaget på HF-IN skal du:
 • have gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve.
 • være mellem 16 og 30 år.
 • have en diagnose inden for autismespektret være diagnosticeret med angst eller depression - eller af andre grunde være psykisk sårbar.

 • Din motivation, dit faglige standpunkt og dit støttebehov vil indgå i den konkrete vurderingen af, om HF-IN er det rette tilbud for dig.

Hvad kan du bruge HF-IN til?

HF-IN kan, med de rette valgfag, lige som alle andre gymnasiale uddannelser bruges til at søge ind på en videregående uddannelse.

Hvad indeholder HF-IN?

HF-IN er bygget op af enkeltfag, og uddannelsen tager tre år. Det betyder, at du får tid og ro til at finde ud af, hvilken retning du vil uddannelsesmæssigt og til at lære de enkelte fag godt at kende.

De første to år går du i en fast klasse, og du bliver undervist i alle de obligatoriske HF-fag: dansk, engelsk, matematik, kemi, geografi, biologi, historie, religion og samfundsfag. I løbet af det tredje studieår, får du valgfag og skal følge undervisningen på skolens øvrige HF-hold.

Som elev på skolen har du naturligvis mulighed for at deltage i fx fester og fredagscaféer. Der vil også være sociale arrangementer udelukkende for HF-IN-klassen, fx gamer night, filmaften og studietur. Alle arrangementer er frivillige at deltage i. Desuden er der gratis morgenmad på skolen hver dag.

Hvilke forskelle er der på HF-IN og den traditionelle HF?


 • De fysiske rammer:
 • På HF-IN er der max. 18 elever i klassen. Det betyder mere ro og overskuelighed.
 • De første to år får du ét fast klasselokale, egen computer, egen faste arbejdsplads med opslagstavle og reol til materialer. Det giver dig en fast struktur og forudsigelighed.

 • Undervisningen tilrettelæggelse:
 • Du får højst fire fag pr. semester og dermed også færre lærere at forholde dig til.
 • Undervisningen består hver dag af cirka seks lektioner, der hver varer 45 minutter.
 • Du skal til eksamen efter hvert semester - i stedet for at samle alle eksamener til slut.
 • Underviserne bruger primært interaktive digitale bøger, så materialemængden er overskuelig.
 • Der er afsat tid til at lave lektier på skolen, så du bagefter kan gå hjem og lade op til en ny dag.

 • Din støtte gennem uddannelsen:
 • Du får tilknyttet en personlig mentor, som du jævnligt mødes med, og som fungerer som støttelærer for hele klassen i undervisningen.
 • Du får tilknyttet en gennemførselsvejleder, der hjælper dig til at gennemføre forløbet.
 • Dine undervisere er HF & VUC Nordsjællands faste undervisere, der har stor erfaring med og er efteruddannet i at undervise elever, der har særlige behov.

Hvad koster det at gå på HF-IN?

Det koster et gebyr for hvert fag på HF-IN. Samlet koster de tre år 8.300 kr. fordelt ud over seks semestre. Efter de tre år betaler vi gebyret for hvert bestået fag tilbage. Desuden er du berettiget til SU, når du læser HF-IN. Den Europæiske Socialfond har bevilliget tilskud til HF-IN.

Hvem står bag HF-IN?

HF-IN er blevet til i et samarbejde mellem HF & VUC Nordsjælland, der har mange års erfaring med HF som det primære uddannelsestilbud - og skolen Sputnik STU, der har mange års erfaring med at skabe de bedst mulige rammer for unge med særlige behov. HF-IN er støttet af Den Europæiske Socialfond.