Sådan foregår optagelsen


Hvis du ønsker at søge om at blive optaget på HF-IN, så skal din ansøgning igennem en optagelsesprocedure. Her kan du følge trin for trin, hvordan proceduren foregår, og hvad du skal gøre.

 • 1
  Udfyld ansøgningsskemaet som du finder her til højre på siden.
 • 2
  Sørg for at indsamle de relevante udtalelser og dokumentation (hvilke står i skemaet).
 • 3
  Send det hele samlet til beg@vucns.dk  senest den 1. marts. Vi optager dog også efter 1. marts, hvis der stadig er ledige pladser.
 • 4
  Ansøgningerne bliver behandlet. Udvælgesen af ansøgere, der går videre til en indledende samtale, sker på baggrund af en helhedsvurdering af støttebehov, motivation og faglige standpunkt.
 • 5
  Hvis du er gået videre, bliver du senest en måned efter ansøgningsfristen indkaldt til en indledende samtale. Den indledende samtale: Samtalen varer en time og tager udgangspunkt i din nuværende situation for at finde ud af, om det er realistisk, at du kan leve op til de krav, der stilles på HF-IN. Til samtalen deltager du, en fra dit netværk og leder af HF-IN, Benedicte Guts, en specialvejleder og en mentor.
 • 6
  På baggrund af den indledende samtale vil nogle af ansøgerne blive indkaldt til en faglig screening.
  Den faglige screening: Du bliver testet i dansk, engelsk og matematik for at se, om dit faglige niveau er højt nok til at gennemføre HF-IN. Hver test varer i 30 minutter.
 • 7
  Senest to måneder efter ansøgningsfristen får du svar på, om du er optaget på HF-IN.
 • 8
  Hvis du får besked om, at du er optaget på HF-IN, vil du senere på foråret blive indkaldt til et optagelsessamtale, der varer en time. Til samtalen deltager du, en fra dit netværk, en mentor og leder af HF-IN Benedicte Guts. Formålet med samtalen er at afstemme dine og skolens forventninger i forhold til dit kommende uddannelsesforløb, så du får mest muligt ud af dine tre år på HF-IN.