Branche-FVU

Branche-FVU er til dig, der vil:

  • i gang med en erhvervsuddannelse
  • eller forberede dig til GVU
  • blive bedre til dansk og matematik, inden uddannelsen starter
  • lære at bruge en bestemt branches fagudtryk m.m.
     

Branchedansk

Branchedansk er et 6 ugers FVU-kursus med hovedvægt på undervisning i dansk 25 lektioner om ugen med start om mandagen. På branchedansk er timerne fordelt 15 timers dansk og 10 timers matematik/regning.
Deltagerne skal kunne tale og forstå dansk.

Kurset er tilrettelagt til en bestemt branche. Se indholdet på:
SOSU-dansk eller Gastro-dansk.
På kurset lærer du at bruge branchens fagudtryk, når du taler og skriver.  
De tekster, du læser, er fagtekster fra branchen. Der bliver også arbejdet med IT. 

Branchematematik

Branchematematik er et 6 ugers FVU-kursus med hovedvægt på undervisning i matematik 25 lektioner om ugen med start om mandagen. På branchematematik er timerne fordelt med 15 timers matematik og 10 timers dansk. 
Deltagerne skal kunne tale og forstå dansk

Kurset er tilrettelagt en bestemt branche fx Service-matematik.
På kurset lærer du at bruge branchens fagudtryk, når du taler og læser.
Du lærer at lave den type beregninger, der anvendes i branchen. Der bliver også arbejdet med IT. 

Mere om branchedansk og -matematik

Kurserne er udviklet af KVUC og HF & VUC Nordsjælland i samarbejde med erhvervsskolerne, så deltagerne kan forberede sig sprogligt på erhvervsuddannelsens faglige emner.
Der kan udvikles andre forløb end de nævnte fx Gastromatematik eller bygge-anlægs-dansk. Kurserne udvikles på efterspørgsel og i forbindelse med GVU i samarbejde med projektet "Fra ufaglært til faglært på rekordtid" (se www.uffa.dk).
Kontakt os for tilmelding og drøftelse af muligheder: 
Janni Glæssel, 29345480 -  jgl@vucns.dk

Skolerne samarbejder om vejledning af den enkelte deltager for at understøtte gennemførelse af erhvervsuddannelsen.

  • Eksempler på forløb og virksomhedssamarbejde - og økonomi