Ansøgning om driftsoverens[-]komst

Pr. 1. januar 2017 er nye bekendtgørelser vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) trådt i kraft.

Bekendtgørelserne kan ses på retsinformation:

FVU: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205753

OBU: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185633

Bekendtgørelsesændringerne sætter rammerne for et nyt styringskoncept, når VUC indgår driftsoverenskomster om FVU- og OBU-udbud.

Efter reglerne i det nye styringskoncept har en uddannelsesinstitution, der er omfattet af bekendtgørelsens liste over mulige driftsoverenskomstparter, ret til at ansøge om driftsoverenskomst.

Den ansøgende institution skal sandsynliggøre, at den kan opnå en årlig minimumsaktivitet på 5 henholdsvis 2 årskursister for FVU og OBU, for at have ret til driftsoverenskomst.

Ved udformningen af en ansøgning skal der anvendes det af styrelsen udarbejdede ansøgningsskema. Ansøgningen sendes til HF & VUC Nordsjælland Trine Larsen trl@vucns.dk

Standarddriftsoverenskomst OBU

Standarddriftsoverenskomst FVU

Ansøgning om driftsoverenskomst for OBU

Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU