SU-vejledning

Spørgsmål til din SU?

Hvis du har spørgsmål til din SU eller til hvordan du søger om SU, kan du kontakte SU-vejledningen.

Har du andre spørgsmål til dine studier, fx. fag, fravær eller eksamen, skal du kontakte Studievejledningen.

Du kan også finde mere information om SU på su.dk.

SU-Vejledningens åbningstider:

mandag til torsdag kl. 9.00 – 12.00

Ring til os på

48 20 16 00

eller send en mail:

suvejledning@vucns.dk

FAQ

Her kan du se de mest almindelige spørgsmål om SU.

Hvorfor har jeg ikke fået min SU?

Behandlingstiden på en SU-ansøgning er ca. 2 – 3 uger.

Når ansøgninger ikke er behandlet inden for dette tidsrum, skyldes det ofte:

 • Du har søgt om SU, før din deltagerbetaling er registreret
  Løsning: Du kan først søge om SU 3 hverdage efter du har betalt.
 • Du har for få timer
  Løsning: Kontakt en studievejleder.
 • Du har barn under 7 år, som har folkeregisteradresse hos dig, som ikke er registreret i vores system
  Løsning: Du skal oplyse dit yngste barns cpr. nr. til SU-vejlederen.
 • Du har timer på et andet VUC, som ikke er registreret i skolens system
  Løsning: Kontakt SU-vejlederen så denne kan indhente oplysninger om dig på det andet VUC.

Min SU er ikke blevet forlænget, selv om jeg er tilmeldt nye hold

 • Du har betalt for sent og din SU er i mellemtiden blevet afbrudt.
  Løsning: Du skal logge ind på su.dk og søge om SU igen.
 • Du har for få timer
  Løsning: Kontakt en studievejleder.
 • Du har barn under 7 år, som ikke er registreret i vores system.
  Løsning: Du skal oplyse dit yngste barns cpr. nr. til SU-vejlederen.
 • Du har timer på et andet VUC som ikke er registreret i vores system.
  Løsning: Kontakt SU-vejlederen så denne kan indhente oplysninger om dig på det andet VUC.

Jeg har ikke fået udbetalt SU-lån

 • Har du søgt om SU-lån?
  Løsning: Log ind på su.dk og søg om SU-lån
 • Har søgt, men ikke fået det udbetalt.
  Løsning: Log ind på su.dk og godkend din låneplan
 • Låneplanen er der ikke.
  Løsning: Hvis din ansøgning ikke er færdigbehandlet, skal du vente til du modtager en besked i din E-boks.
 • Jeg har godkendt min låneplan, men ikke fået lånet udbetalt.
  Løsning: Der går ca. 1 til 2 uger, fra du godkender din låneplan til lånet bliver udbetalt.

Jeg ønsker ikke længere at modtage SU-lån. Hvad gør jeg?

Løsning: Du skal logge ind på su.dk og godkende din låneplan igen. Skriv 0 ud for de måneder hvor du ikke længere ønsker SU-lånet. Ændringen skal foretages inden d. 15. i måneden for at have virkning fra måneden efter.

Hvorfor får jeg ikke SU-forsørgertillæg?

Har du søgt om forsørgertillæg for enlige?
Løsning: Hvis du ikke har søgt om forsørgertillæg for enlige, skal du logge ind på su.dk og søge om det.

Jeg har søgt om forsørgertillægget, men har ikke modtaget det.
Løsning: Bor du alene med dit barn, og modtager den ekstraordinære børneydelse? Hvis du ikke modtager den ekstra børneydelse, så skal du kontakte Udbetaling Danmark og forhøre dig. Børneydelsen kan du søge online på borger.dk.

Jeg modtager den ekstraordinære børneydelse, og har søgt, men får ikke forsørgertillæg for enlige?
Løsning: Hvis du er berettiget, og har dokumentation fra Udbetaling Danmark, skal du indsende denne til SU-styrelsen.

Hvordan stopper jeg tillægget som enlig forsørger?

Hvis du ikke længere er enlig forsørger, skal du fravælge forsørgertillægget. Log ind på su.dk under menuen ”ret din SU” og ”fravælg forsørgertillæg”. Ændringen skal foretages inden d. 15. i måneden for at have virkning fra måneden efter.

Hvorfor får jeg ikke forhøjet SU-lån som forsøger?

 • Har du søgt om forhøjet SU-lån som forsøger?
  Løsning: Hvis du ikke har søgt om det skal, du logge ind på su.dk og søge om det.
 • Du har søgt om forhøjet SU-lån, men ikke modtaget det.
  Løsning: Du skal have hjemmeboende børn under 18 år med folkeregisteradresse hos dig, for at kunne modtage det forhøjede SU-lån som forsørger.

Hvordan stopper jeg det forhøjede SU-lån som forsørger?

Løsning: Du skal logge ind på su.dk og godkende din låneplan igen. Skriv 0 ud for de måneder hvor du ikke længere ønsker SU-lånet. Ændringen skal foretages inden d. 15. i måneden for at have virkning fra måneden efter.

Jeg har ikke fået forsørgertillæg som samboende med SU modtager eller modtager af uddannelseshjælp?

 • Har du søgt om det?
  Løsning: Hvis du ikke har søgt om det, skal du logge ind på su.dk og søge om det.
 • Jeg har søgt om det, men ikke fået det?
  Løsning: Din samboende skal også søge om forsørgertillægget på su.dk Hvis din samboende ikke modtager SU, men i stedet får uddannelseshjælp, skal I indsende dokumentation for udbetalingen af uddannelseshjælp til SU-styrelsen. Du finder tro og love blanketten på su.dk.
 • Hvorfor får vi ikke udbetalt det samtidig begge to?
  Løsning: Din samlever skal have modtaget enten SU eller uddannelsehjælp i mindst én måned i kvartalet forud for din ansøgning.

Jeg har fået for lidt i SU

Hvorfor er der trukket skat af min SU?
Løsning: Du skal betale skat af din SU, lige som af andre indtægter, du kan læse om SU og skat her og her

Hvorfor har jeg betalt så meget i skat af min SU?
Løsning: Din forskudopgørelse er en oversigt over, hvad du foventer at tjene i løbet af et år. På skat.dk kan du selv indtaste ændringer af din forskudsopgørelse, hvis du kan se, at du kommer til at tjene mere eller mindre, end du troede. Hvis din forskudsopgørelse ikke er korrekt, risikerer du at skulle efterbetale skat eller at skulle betale mere i skat i anden halvdel af året.

Hvorfor har jeg ikke fået min SU den sidste bankdag i måneden?

Hvis du har søgt for sent, er det den mest almindelige årsag. SU-styrelsen har løbende udbetalinger hele måneden, sædvanligvis hver torsdag, og din SU vil komme til udbetaling i en af de efterfølgende udbetalinger som de har.

Udenlandsk statsborger

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du udfylde et særligt skema for at søge om SU. Se vores vejledningsvideo på dansk eller engelsk herunder:

 

Se film

Se film

Dorthe Andersen
SU vejleder