Love og regler

Eksterne krav til kvalitetssikring

HF & VUC Nordsjælland har et kvalitetssystem, som sikrer en systematisk tilgang til kvalitetssikring og -udvikling. Vi er som uddannelsesinstitution underlagt en række krav i love og bekendtgørelser til arbejdet med kvalitet. Den gældende lovgivning finder du her:

Interne krav til kvalitetssikring

Udover de eksterne krav til kvalitetssikring stiller skolen desuden en række krav til arbejdet med kvalitet. Disse er udmøntet i politikker og procedurer og fremgår under Metoder og værktøjer i kvalitetsarbejdet.