Resultater

Vurdering af egne resultater er centralt i vores arbejde med kvalitetsudvikling. Derfor udarbejder vi løbende nøgletal og følger op på disse. På denne side kan du finde et udvalg af de nøgletal, der spiller en vigtig rolle i vores udviklingsarbejde.

Nøgletal

HF & VUC Nordsjællands årsrapport 2020

HF & VUC Nordsjællands årsrapport for 2020 er udarbejdet efter paradigme fra Undervisningsministeriet.

Af årsrapporten fremgår bl.a.:
·       Udvalgte faglige resultater
·       Økonomiske resultater
·       Revisors påtegning af regnskabet

HF & VUC Nordsjælland årsrapport 2020 (PDF)

Karaktergennemsnit 2-årig HF

På Ministeriets hjemmeside kan findes link til uddannelsesstatistikken, hvor karakterer for alle uddannelsesinstitutioner er offentliggjort.

Læs mere om karaktergennemsnittet på HF & VUC Nordsjælland.

Fuldførelsesprocent 2-årig HF

På Ministeriets hjemmeside kan findes link til uddannelsesstatistikken, hvor Fuldførelseprocenter for alle uddannelsesinstitutioner er offentliggjort.

De seneste opgjorte tal (fra 2018/2019) viser, at fuldførelsesprocenten på den 2-årige HF på HF & VUC Nordsjælland var 64%.

Læs mere om fuldførelsesprocenten for HF & VUC Nordsjælland.

Overgang til videre uddannelse fra den 2-årige HF

På Ministeriets hjemmeside kan findes link til uddannelsesstatistikken, hvor overgangen til videre uddannelse er offentliggjort.
De senest opgjorte tal (fra 2017) viser, at HF & VUC Nordsjælland har et højt afsæt af 2-årig HF-studenter til videregående uddannelser:
Erhvervsfaglige uddannelser: 16%
Korte videregående uddannelser: 12,6%
Mellemlange videregående uddannelser: 42%
Uoplyst: 29,4%

Læs mere om overgang til videregående uddannelse fra HF & VUC Nordsjælland.

Rapporter og evalueringer

Projektrapporter
Tilfredshedsundersøgelser
Evalueringer