Bestyrelse

Medlemmer

Formand: Bolette Christensen, repræsentant fra erhvervslivet
Næstformand: Dorthe Heide, repræsentant for erhvervsskolerne
Torben Hedelund, udpeget af kommunerne
Annegrete Juul, repræsentant for de videregående uddannelser
Mette Sabra
Liselotte Olsen, Medarbejderrepræsentant
Anders Ingemann Cordes, Medarbejderrepræsentant
Malena Kadarmideen, Kursistrådsrepræsentant
Cecilie Baeker-Andersen, Kursistrådsrepræsentant

Sekretær for bestyrelsen: Rektor Trine Larsen
Referent ved møderne: Rektor Trine Larsen

 

Referater

Bolette Christensen
Bestyrelsesformand
Dorthe Heide
Næstformand
Torben Hedelund
Bestyrelsesmedlem
Annegrete Juul
Bestyrelsesmedlem
Mette Sabra
Bestyrelsesmedlem
Liselotte Olsen
Medarbejderrepræsentant
Anders Cordes
Medarbejderrepræsentant
Malena Kadarmideen
Kursistrådsrepræsentant
Cecilie Baeker-Andersen
Kursistrådsrepræsentant