Bestyrelse

BESTYRELSESMEDLEMMER

Stina Vrang Elias, formand, repræsentant fra erhvervslivet
Anne Hyrup Madsen, næstformand, repræsentant fra erhvervsskolerne
Jesper Tvilde, repræsentant fra kommunerne
Ulla Kokfelt, repræsentant fra folkeskolerne
Annegrete Juul, repræsentant for de videregående uddannelser
Liselotte Olsen, Medarbejderrepræsentant
Anders Ingemann Cordes, Medarbejderrepræsentant
Gustav Søby Holm Mogensen, Kursistrådsrepræsentant
Fie Westly, Kursistrådsrepræsentant

Sekretær for bestyrelsen: Rektor Trine Larsen

Referater

Stina Vrang Elias
Bestyrelsesformand
Anne Hyrup Madsen
Næstformand
Jesper Tvilde
Bestyrelsesmedlem
Ulla Kokfelt
Bestyrelsesmedlem
Annegrete Juul
Bestyrelsesmedlem
Liselotte Katharina Olsen
Dansk, Engelsk, Uddannelsesvejleder, Psykologi, Bestyrelsesmedlem
Anders Ingemann Cordes
Samfundsfag, Historie, Bestyrelsesmedlem