Bestyrelse

BESTYRELSESMEDLEMMER

Stina Vrang Elias, formand, repræsentant fra erhvervslivet
Anne Hyrup Madsen, næstformand, repræsentant fra erhvervsskolerne
Jesper Tvilde, repræsentant fra kommunerne
Ulla Kokfelt, repræsentant fra folkeskolerne
Annegrete Juul, repræsentant for de videregående uddannelser
Rune Holm Christiansen, medarbejderrepræsentant
Dina S. Hansen, medarbejderrepræsentant
Mie Tess Christi Andersen, kursistrådsrepræsentant Helsingør
Nicklas Standley Lassen Langkjær, kursistrådsrepræsentant Hillerød

Sekretær for bestyrelsen: Rektor Trine Larsen

Referater

Stina Vrang Elias
Bestyrelsesformand
Anne Hyrup Madsen
Bestyrelsesmedlem, Næstformand
Jesper Tvilde
Bestyrelsesmedlem
Ulla Kokfelt
Bestyrelsesmedlem
Annegrete Juul
Bestyrelsesmedlem
Rune Holm Christiansen
Samfundsfag, Bestyrelsesmedlem
Dina Schou Hansen
Uddannelsesvejleder, Bestyrelsesmedlem
Mie Tess Christi Andersen
Bestyrelsesmedlem, Kursistrådsrepræsentant
Nicklas Stanley Lassen Langkjær
Bestyrelsesmedlem, Kursistrådsrepræsentant