Evaluering og opfølgning

 

Kursisterne evaluerer

På HF & VUC Nordsjælland gennemføres løbende evalueringer, der følger op på kursisternes tilfredshed med undervisningen og skolen. Resultaterne af undersøgelserne bruges til at forbedre undervisningen og studiemiljøet.

Se årshjul for evaluering på HF.

For kursisterne giver det mulighed for at få indflydelse på undervisning og studiemiljø. For lærerne åbner det op for dialog med kursister, kolleger og ledelse. For ledelsen er evalueringerne en platform for dialog med kursistgruppen og lærerne udvikling, strategi og mål.

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)

Hvert år gennemføres en kursisttrivselsundersøgelse (ETU). Undersøgelsen belyser blandt andet:
Organisering, undervisere, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, udstyr og materialer samt egen motivation.

Undersøgelsens resultater præsenteres for medarbejdere og kursistråd. Parterne involveres i en opfølgningsproces, som udmønter sig i en opfølgningsplan, der indgår i skolens udviklings- og strategiarbejde.

Se de seneste evalueringsresultater nederst på siden.

Holdevaluering

Alle hold på alle uddannelser laver holdevaluering. Holdevalueringen anvendes af læreren som et afsæt for at optimere undervisningen.

Evalueringen skal give kursisterne mulighed for at forholde sig til både faglige, pædagogiske og sociale spørgsmål, som har relevans for undervisningen.

Se holdevalueringskoncept for HF og for AVU/FVU.

På AVU, FVU og OBU indberetter lærerne skriftligt til uddannelseslederen de valgte evalueringsmodeller og evalueringsresultater for hvert hold. Lærerne arbejder individuelt og i teams med opfølgning på resultaterne.

På HF udvælger lærerne i fællesskab med kursisterne på det enkelte hold et antal fokusområder på baggrund af holdevalueringens resultater. Lærerne følger sammen med kursisterne op på indsatsen efter en periode – se årshjul. Denne drøftelse samles til en beskrivelse af resultater, indsatser og opfølgning på HF og er en vigtig del af skolens udviklings- og strategiarbejde.

Skolens holdevalueringspraksis evalueres og udvikles på årlig basis på alle uddannelser.

Evaluering af undervisningsforløb

På alle uddannelser arbejder lærerne med evaluering af kortere og længere undervisningsforløb. Til dette anvendes en bred vifte af evalueringsværktøjer. Gennem videndeling, workshops og oplæg øger underviserne kontinuerligt deres viden om evalueringsværktøjer, og hvordan de bedst anvendes i forbindelse med undervisningsforløb. Se eksempel på evalueringsmetoder.

 

Medarbejderne evaluerer

Hvert andet år gennemføres en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), som også inkluderer en arbejdspladsvurdering (APV).

Undersøgelsens resultater præsenteres for medarbejderne, hvorefter alle involveres i en opfølgningsproces, som udmønter sig i en handlingsplan, der indgår i skolens udviklings- og strategiarbejde.

Se de seneste evalueringsresultater nederst på siden.

Rapporter og evalueringer

 

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Elevtrivselsundersøgelse 2023
Elevtrivselsundersøgelse 2023 – Kursistrådets opfølgning

Elevtrivselsundersøgelse 2022
Elevtrivselsundersøgelse 2022 – Kursistrådets opfølgning

Elevtrivselsundersøgelse 2021
Elevtrivselsundersøgelse 2021 – Kursistrådets opfølgning

Elevtrivselsundersøgelse 2020
Elevtrivselsundersøgelse 2020 – Kursistrådets opfølgning

Elevtrivselsundersøgelse 2019
Elevtrivselsundersøgelse 2019 – Kursistrådets opfølgning

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2024
Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2024 – Kursistrådets opfølgning

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2017

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

MTU 2023
MTU 2023 Opfølgningsplaner

MTU 2019
MTU 2019 Opfølgningsplaner

MTU 2017
MTU 2017 for HF Helsingør incl. opfølgningsplan
MTU 2017 for HF Hillerød incl. opfølgningsplan
MTU 2017 for AVU Helsingør incl. opfølgningsplan
MTU 2017 for AVU Hillerød incl. opfølgningsplan
MTU 2017 for administration incl. opfølgningsplan

 

Evalueringer

Arbejdspladsvurdering (APV) 2021

Arbejdspladsvurdering (APV) 2017

Holdevaluering AVU skoleåret 2016-17

Holdevaluering HF skoleåret 2016/17

Karakterer på 2-årigt HF – gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gennemførelsesprocent på 2-årigt HF

 

Studieplaner (HF)
Hillerød

2022-2023
HF2 1. år (A, B og C)
HF2 1. år (O og R)
HF2 2. år (A, B, C, D og E)
HF2 2. år (O og R)
HFE 1.+2. år og pakker

2021-2022
HF2 1. år. (A, B, C og D)
HF2 1. år.(O og R)
HF2 2. år (A, B, C og D)
HF2 2. år. (O)
HF2 2. år.(N)
HFE 1.+2. år og pakker

Helsingør

2022-2023
HF2 1. år (U og M)
HF2 2. år (U og M)

 

Projektrapporter

COWI projektrapport HF-IN 2020