HF-Kursister tester for Corona

”Forsøget her er egentlig bare starten på et forløb om Corona. Vi skal lære om hvordan smitte spredes, og hvordan man danner antistoffer. Det er jeg mere spændt på.”
-Victor Falk Aaen (18) HF Enkeltfag