E-learning med seminarer

HF & VUC Nordsjælland

August 2018 til juni 2019

Seminarer afholdes på nedenstående datoer. Alle seminarer afholdes fra kl. 18.00 til kl. 20.45, Milnersvej 40, Hillerød. Der er mulighed for vejledning fra kl. 17.15-18.00 i forbindelse med seminarer.

Seminaroversigt
Seminaroversigt
Fag/seminar Hold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Biologi C - tirsdag 3hbicel1 21/8 18/9 23/10 27/11 22/1 5/3 9/4 7/5
Biologi C Laboratorie 3hbicel1 13/4 - 14/4
Engelsk C. mandag – aug.-dec 3hencel1 20/8 10/9 8/10 5/11 3/12
Engelsk C mandag - januar-juni 3hencel2 17/1 18/2 11/3 8/4 6/5
Erhvervsøkonomi C - tirsdag 3heøcel1 4/9 2/10 13/11 11/12 19/2 19/3 23/4 14/5
Geografi C - onsdag 3hgecel1 5/9 26/9 24/10 21/11 16/1 27/2 20/3 1/5
Geografi C Laboratorie 3hgecel1 6/4 - 7/4
Historie B - tirsdag 3hhibel1 28/8 25/9 6/11 4/12 29/1 12/3 2/4 7/5
Kemi C – mandag – aug-dec 3hkecel1 13/8 3/9 24/9 22/10 12/11 10/12
Matematik C – torsdag 3hmacel1 23/8 20/9 25/10 29/11 17/1 21/2 4/4 2/5
Matematik B – tirsdag 3hmabel1 14/8 11/9 9/10 20/11 15/1 26/2 26/3 30/4
Psykologi C – onsdag - aug-dec 3hpscel1 15/8 12/9 3/10 7/11 28/11 12/12
Psykologi C – onsdag - jan-juni 3hpscel2 9/1 30/1 20/2 13/3 10/4 8/5
Psykologi C+B - onsdag 3hpsbel1 15/8 3/10 7/11 12/12 30/1 20/2 10/4 8/5
Religion C – onsdag, aug.-dec. 3hrlcel1 22/8 19/9 10/10 14/11 5/12
Religion C – onsdag, januar-juni 3hrlcel2 23/1 6/3 3/4 24/4 15/5
Samfundsfag C – torsdag aug.-dec. 3hsacel1 16/8 6/9 27/9 11/10 8/11 6/12
Samfundsfag C – torsdag jan.- juni 3hsacel2 10/1 31/1 28/2 14/3 11/4 9/5
Samfundsfag C+B - torsdag 3hsabel1 16/8 27/9 8/11 6/12 10/1 28/2 11/4 9/5